Hands on the Future

Education Program

Laten we samen iets doen !

Welkom!
Goed dat u er bent
Lees ons verhaal en steun deze kinderen

Een kind dat de kans krijgt te leren, ontwikkelt niet alleen zichzelf, maar helpt uiteindelijk ook mee aan de ontwikkeling van het land.

 

Stichting Hands on the Future is een non profit organisatie, die kansarme kinderen uit behoeftige gezinnen in de omgeving van Loitokitok, een Maasai dorp gelegen aan de voet van de Kilimanjaro (Kenia), een goed vooruitzicht op een kansrijke toekomst wil geven. 

Dit willen we bereiken door deze kinderen kwalitatief goed primair onderwijs aan te bieden, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Zonder scholing is hun toekomst uitzichtloos, goede scholing is hun enige hoop op weg naar een betere hoopvolle toekomst.

Kansen moet je grijpen…..maar dan moet je wel een kans krijgen! Laten we er samen voor zorgen dat we kansen eerlijker verdelen.

 

We proberen ons doel te bereiken door middel van donaties en werken samen met Jackson Lankas, onze lokale contact persoon. Hij heeft zelf de kans gekregen om te studeren en weet dus als geen ander hoe belangrijk scholing voor een betere toekomst is. Jackson wordt geholpen door Esther en John, 2 pastors van verschillende kerkgenootschappen en Simon de voorzitter van de schoolcommissie. Zij kennen de kinderen in het dorp en daarmee ook hun persoonlijke situatie. Zo kunnen zij goed beoordelen welk kind het meest in aanmerking komt en welke familie deze steun heel goed kan gebruiken. 

Alleen krijgen zij dit natuurlijk niet gerealiseerd, hierbij hebben zij onze financiële steun heel hard nodig. Door dit korte lijntje komt het gedoneerde bedrag geheel ten goede aan de kinderen en blijft er geen eurocent aan iemands strijkstok hangen.

 

Elk kind in Kenia kan naar een reguliere basisschool. Hiervoor moeten de ouder(s) zelf een kleine bijdrage en het schooluniform betalen.

Voor veel ouders is zelfs dit kleine bedrag al te hoog, waardoor zij hun kinderen niet naar school kunnen laten gaan.

De klassen zijn vaak erg groot, soms wel 80 leerlingen of meer, voor persoonlijke aandacht is dan geen plaats en de leraren zijn vaak niet gekwalificeerd. Ook worden kinderen (regelmatig) door hun ouders thuis gehouden om bv. het vee te hoeden of om mee te werken op het land en zo in het levensonderhoud van het gezin te voorzien.

Iedereen kan begrijpen dat dit geen goede basis vormt en de toekomst van deze kinderen uitzichtloos is. 

Juist deze kansarme kinderen uit behoeftige gezinnen willen we graag op weg helpen naar een betere hoopvolle toekomst door ze kwalitatief goed onderwijs aan te bieden. De kinderen gaan naar de Winners Academy in Kimana. Deze privéschool geeft de beste resultaten in de omgeving van Loitokitok. Hier is controle op aanwezigheid van de kinderen op school en leraren zijn gekwalificeerd. De schoolbus brengt de kinderen van maandag t/m vrijdag en zaterdagochtend van en naar school. De laatste 2 jaar van het basisonderwijs verblijven de kinderen intern op school, zodat ze maximaal aandacht aan de lesstof kunnen besteden. Bij een overstap naar de Winners Academy wordt het niveau van het kind bepaald door een toets die ze bij aanvang moeten maken, het resultaat van deze toets bepaalt in welke groep ze geplaatst worden, dit is dus niet afhankelijk van de leeftijd van het kind.

 

Als afsluiting van het basis onderwijs maakt het kind een nationaal eindexamen, georganiseerd door het KNEC (the Kenya National Examinations Council). Het resultaat van dit examen bepaalt naar welke ‘high school’ het kind door mag stromen. Dit is geen privé school, hiervoor moet wel een eigen bijdrage betaald worden. Aangezien de kinderen in ons programma uit behoeftige gezinnen komen, kunnen deze ouder(s) die bijdrage niet betalen. We hopen op blijvende steun van de sponsor als het kind doorstroomt naar middelbaar- of hoger onderwijs, zodat de ontwikkeling van het kind door kan blijven gaan.

 

Natuurlijk beseffen we dat het slechts een druppel op de gloeiende plaat is, maar niks doen betekent zeker stilstand of zelfs achteruitgang en ieder stapje vooruit is er wel één op weg naar een betere toekomst.                                                                                                                                 

We hopen nu en in de toekomst te rekenen op uw steun. Dank u wel! De kinderen en hun families zijn u zeer dankbaar. 

 

Samen kunnen we de wereld echt een beetje mooier maken! 

 

Stichting Hands on the Future is ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer :  89616049

Uw donatie is zeer welkom op rekeningnummer :  NL54INGB0005872010

Hands on the Future Logo
Meer weten?
Heeft u, ondanks dat we getracht hebben om zoveel mogelijk informatie op deze site te plaatsen,
toch nog vragen. Neem dan contact met ons op via onze contact pagina.