Esther 7
Handsonthefuture_1695-1

Naam:          Esther Mwende Muli

Leeftijd:       14 jaar

Klas:             7

 

Het gezin heeft in totaal drie kinderen. Esther is de tweede in het gezin met een arme achtergrond. Daudi, het oudste kind, heeft een handicap sinds zijn geboorte, hij kreeg de diagnose dat er een gezwel in zijn hoofd zit, waardoor een goede opleiding niet meer mogelijk is. De kosten voor het ziekenhuis zijn erg hoog . Op de vraag wat Esther graag wil worden antwoorde ze ontroerd, een dokter. Waarschijnlijk door het medische traject van haar broer.  Ze behoren tot de Kamba tribe.

We zijn blij dat we dit gezin kunnen helpen.

 

Naam:          Reson Meeli

Leeftijd:       12 jaar

Klas:             4

                     Reson heeft afgelopen jaar heel goed haar best gedaan en is                       zelfs geëindigd bij de beste 3 van haar jaar.

 

-Reson komt uit een gezin met 6 kinderen, ze is het 4e kind in het gezin. Ze heeft 5 broers en is de  enige in het gezin die naar school gaat.

-Haar moeder was de 2e vrouw van haar vader, zijn 1e vrouw heeft nog 7 kinderen.

Haar vader, getroffen door een hersenbloeding, heeft een aantal jaren in een rolstoel gezeten, is in 2020 overleden. Ook de 1e vrouw van haar vader is overleden.

-Reson wil graag piloot of dokter worden.

Naam:           George Kartuga
Leeftijd:        16 jaar
Klas:              High School – 2e jr.

 

– George komt uit een gezin met 3 kinderen, hij is het jongste en heeft 2 broers. 

Beide ouders hebben wel een baan, zijn vader doet wat in de dienstverlenende sector en zijn moeder is pastor in de kerk, maar ze verdienen hier niet veel geld mee. 
– We willen deze jongen helpen zijn droom te verwezenlijken, hij wil in de toekomst chirurg worden. Hij is slim en presteert goed op school.

 

Naam:          Kennedy Melau Lenanka

Leeftijd:       16 jaar

Klas:             High School – 2e jr.

                       

-Kennedy komt uit een gezin met 4 kinderen, hij heeft 3 broers. Kennedy is de oudste.

-Ze leven samen met hun ouders als een gezin.

-Hij wil graag chirurg worden.

 

Naam:          Philip Samoei Lemaron

Leeftijd:      16 jaar

Klas:            High School – 2e jr.

                       

-Philip komt uit een gezin met 5 kinderen, hij heeft 3 broers en 1 zus. Philip is de oudste.

-Ze leven samen met hun ouders als een gezin.

-Hij wil graag mechanisch ingenieur worden.

 

Naam:        Loserian Kapaito

Leeftijd:     16 jaar

Klas:           High School – 1e jr. (niet voltooid)

Loserian heeft geen donateur meer, hierdoor kan hij zijn High School niet meer afmaken.

 

-Loserian komt uit een gezin met 6 kinderen, hij heeft 3 broers en 2 zusjes. 
Loserian is de op 1 na jongste.
-Ze leven samen met hun ouders als een gezin.

-Hij wil graag onderwijzer worden.

 

Simon
Handsonthefuture_0992-1

Naam:        Simon Loishorua

Leeftijd:     14 jaar

Klas:           8

 

-Simon presteerde zo goed op school, dat hij vanaf eind mei 2022 van klas 6 door mocht stromen naar klas 7. Sindsdien verblijft hij intern op school. Wij zijn heel blij voor Simon, maar zijn moeder mist hem enorm nu hij niet meer dagelijks thuis komt.

-Simon is het 3e kind uit een gezin van 8, 4 kinderen zijn er al overleden.

-Het gezin leeft samen bij hun moeder, hun vader is in 2016 overleden.

-Simon zit nu in het laatste jaar en is erg gemotiveerd, hij wil de beste worden, hij heeft geïnformeerd wat de hoogste score was afgelopen jaar, die score wil hij ook proberen te halen.

-Hij wil graag onderwijzer op het voortgezet onderwijs worden. 

Naam:        Joel Tipape Leyiasek

Leeftijd:     13 jaar (29-03-2010)

Klas:          4 

 

-Tipape is het 3e kind uit een gezin van 6 kinderen, 4 jongens en 2 meisjes. 

-Ze leven samen met hun ouders als een gezin.

 

Handsonthefuture_0438-1

Naam:        Elizabeth Silantoi

Leeftijd:     13 jaar

Klas:           7

 

-Elizabeth komt uit een gezin van 5 kinderen, ze heeft 1 broertje en 3 zusjes.

Elizabeth is de op één na oudste.

-Ze leven samen met hun moeder, vader is uit beeld.

-Ze wil graag dierenarts worden.

 

Naam:        Rhoda Wanja Muinami

Leeftijd:     16 jaar

Klas:          High School – 1e jr.

 

-Rhoda komt uit een gezin van 13 kinderen, 3 zijn er al overleden.

Ze heeft nu nog 5 broers en 4 zussen. Rhoda is de jongste in het gezin.

-Ze leven samen met hun moeder, vader is overleden.                                                                               

-Ze wil graag verpleegkundige worden. 

 

Handsonthefuture_0439-1
Handsonthefuture_0941-1

Naam:        Elizabeth Maantei Sayanka

Leeftijd:     12 jaar (21-05-2011)  

Klas:          3

 

-Elizabeth komt uit een gezin met 7 kinderen, 1 jongen en 6 meisjes.

Ze is de op één na jongste, haar broertje is het jongste in het gezin.

-Haar moeder is de 2e vrouw van haar vader, zijn 1e vrouw heeft nog 10 kinderen. 

 

Naam:        Happiness Naishorua Sompiroi

Leeftijd:     9 jaar (28-08-2013)

Klas:          4

 

-Happiness komt uit een gezin van 7 kinderen, ze heeft 4 broers en 2 zusjes. Happiness is de middelste in het gezin.

-Haar (stief)vader wilde niet meer voor Happiness zorgen, ze woonde daarom bij haar oma.

Nu we een donateur voor haar gevonden hebben en ze naar school mag, hebben Jackson & Jennifer haar in huis genomen en heeft ze weer een thuis. 

 

Happiness1
Livondo3
Livondo

Naam:        Petro ‘Livondo’ Ketende

Leeftijd:     9 jaar  

Klas:           1     

 

-Livondo komt uit een gezin van 7 kinderen, hij is de op één na jongste.

-Ze wonen bij hun moeder, zij is de 2e vrouw van zijn vader.

-De naam Livondo heeft Petro zelf aangenomen en iedereen noemt hem nu ook zo. In de omgeving is een man met deze naam die goed werk doet. Petro wil graag op hem lijken, daarom heeft hij zelf de naam Livondo aangenomen.

-Hij weet nog niet wat hij later wil worden, maar ik denk dat deze vrolijke pientere jongen, met een grote ‘gunfactor’ het nog weleens ver kan gaan schoppen. 

Naam:        Mike Lenku Selenkia

Leeftijd:     12 jaar  (21-06-2011)

Klas:           5

 

-Lenku komt uit een gezin van 4 kinderen, hij heeft 1 broertje en 2 zusjes.

Hij is de oudste in het gezin.

-Ze leven samen met hun ouders als een gezin.                                                                                

Lenku moest bij zijn oma gaan wonen om haar te helpen, ver weg van zijn dorp, hij miste zijn thuis en zijn vriendjes enorm. Lenku is dus extra blij dat hij naar school mag, want daardoor mag hij weer thuis wonen. 

Lenku 1
Lenku 3
Magdaline 4
Magdaline 3

Naam:        Magdaline Mutheu Muteti

Leeftijd:     12 jaar  

Klas:           5

 

-Magdaline komt uit een gezin van 10 kinderen, 3 kinderen zijn er al overleden.

Magdaline is de op één na jongste, ze heeft nog een jonger broertje.

Haar oudste zusjes zijn tweeling, 1 ervan woont niet meer thuis, werkt in een gezin als dienstmeisje. 

-Ze leven samen met hun moeder en (blinde) oma, haar vader is in 2020 overleden aan Covid. Ze behoren tot de Kamba tribe.

Ze mochten van de huurbaas gratis in het huis blijven wonen, hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om het gezin uit huis te zetten na alle ellende die ze al doorstaan hadden.

Oma past merendeel op de kinderen zodat haar moeder kan werken op boerderij. ‘s Nachts verblijft zij ook op het land om de gewassen tegen de wilde dieren te bewaken.

-Het hele gezin is heel blij dat Magdaline nu naar een goede school mag.

Naam:        Kerika Ropina (Kerika heeft geen engelse naam)

Leeftijd:     11 jaar  

Klas:          5

-Kerika komt uit een gezin met 4 kinderen. Hij is de op één na jongste. Hij heeft een oudere broer en zus en een jonger broertje.  Kerika heeft 12 stiefbroers en zussen.

-Ze wonen bij hun moeder in een traditioneel huis. Hun vader is overleden. Zijn moeder was de 4e vrouw van zijn vader. Ze is analfabeet en moet haar geld verdienen door hard op het land te werken. Het is zwaar om als alleenstaande moeder de zorg voor het gezin te dragen. Voor haar is het een groot geschenk dat we Kerika nu in ons project opnemen.

-Kerika is heel blij dat er een donateur voor hem gevonden is, zodat nu naar een goede school mag. Hij wil graag leren, is erg gemotiveerd om op Winners Academy te starten en wil graag dokter worden.

-Hij vindt het leuk om voetbal te spelen.

Kerika
Kerika 1
Jasmin 2
Jasmin 1

Naam:        Jasmin Nalamae Merin

Leeftijd:     10 jaar (27-12-2012)

Klas:          5

-Jasmin komt uit een gezin van 3 kinderen. Ze heeft een tweeling broer Jean en een oudere broer van 15 jaar.

-Ze wonen met hun moeder bij opa en oma in een houten huisje. Vader heeft het gezin verlaten toen de tweeling nog erg jong was, hierdoor werd hun moeder gedwongen om met haar kinderen terug naar haar ouders te gaan. Er is geen contact met de vader. 

-Hun moeder werkt als huishoudsters enkele uren in een gezin en verdient zo wat geld om haar gezin en ouders te onderhouden. Ik hoef niet uit te leggen dat dit geen vetpot is. Ze zijn heel blij dat Jasmin de kans krijgt om naar een goede school te gaan, al vind haar tweeling broer het wel erg dat zij hem nu alleen laat…. Jasmin gaat intern naar Winners Academy omdat ze te ver van weg woont om dagelijks op en neer te reizen.

-Jasmin wil graag advocaat worden en speelt graag voetbal.

Naam:        Caroline Ntatai Leshan

Leeftijd:     12 jaar (13-11-2010)

Klas:          5

-Caroline komt uit een gezin van 6 kinderen, ze heeft 5 zussen en is de jongste in het gezin.

-Haar moeder is de tweede vrouw van haar vader, bij zijn eerste vrouw heeft haar vader nog 7 kinderen, 5 meiden en 2 jongens.

-Haar vader woont met beide vrouwen en de kinderen in 1 huis, de vrouwen met hun eigen kinderen hebben wel een eigen ruimte in het huis. 

-Haar vader heeft geen werk, past op de kinderen en het vee, haar moeder werkt tot ‘s avonds laat op het land.

-Carolines favoriete vak op school is engels, ze vindt het leuk om in huis mee te helpen en speelt graag voetbal met andere kinderen.

-Ze wil graag lerares worden, waarschijnlijk omdat dat het enige beroep is dat ze kent.

Caroline
Caroline 1
Peter 1
Peter

Naam:        Peter Leyian Musere (bijnaam ‘Blacky”)

Leeftijd:     9 jaar

Klas:          2

-Peter komt uit een gezin van 7 kinderen.

-Ze leven als een gezin in een nog minder dan traditioneel huis.

-Zijn vader heeft als kind polio gehad, maar te laat medische hulp gekregen, waardoor hij nu een brace en een aangepaste schoen moet dragen. Zijn vader kan hierdoor niet werken. Het gezin krijgt hulp vanuit de gemeenschap om te kunnen overleven.

-Door de medische kosten die zijn vader moet maken, hebben ze al een deel van het vee moeten verkopen en iemand anders past op de overgebleven koeien. Hierdoor hebben ze ook te weinig ‘poep’ om het huis dicht te metselen en is het huis niet echt wind- en waterdicht.

-Peter houdt van voetbal en wil graag leraar worden, waarschijnlijk ook omdat dat het enige beroep is dat hij kent.

– Peter wil heel graag naar school en het gezin is heel erg blij dat we Peter deze kans kunnen geven.

Naam:        Sophia Wanjiru Muthoni

Leeftijd:     11 jaar (27-04-2012)

Klas:          5 (Is half mei 2023 gestart op Winners Academy)

 

-Sophia heeft 1 jonger broertje.

-Haar moeder is een alleenstaande moeder die niet alleen de zorg voor haar kinderen heeft, maar ook voor haar zieke moeder zorgt.

Er is geen contact met de vader van de kinderen.

-Ze behoren tot de Kikuyu tribe en zijn naar deze regio verhuist om werk te vinden. Haar moeder verdient haar geld door gewassen te zaaien en boompjes te planten, die ze dan probeert te verkopen.

-Ze hebben geen eigen familie woning, maar huren een woning.

-Sophia houdt van gymnastiek en is erg lenig, ze maakt zonder enige moeite een ‘vogelnestje’.

-Sophia is een slimme meid en wil graag kinderarts worden.

 

Sophia 1b
Sophia 1a
Sanaek 1
Sanaek

Naam:        Joyce Sanaek Nangalayia

Leeftijd:     11 jaar (15-04-2012)

Klas:          1  (Is half mei 2023 gestart op Winners Academy)

-Joyce heeft 2 broers en 3 zusjes en is de op 2 na oudste in het gezin.

-Haar moeder is de 4e vrouw van haar vader. Ze leven gezamelijk in een manyatta (een traditionele familie nederzetting). 

-Haar vader heeft 34 kinderen bij 4 vrouwen. Geen van deze kinderen heeft ooit onderwijs genoten, alleen het oudere zusje van Joyce is naar school geweest, maar vanwege financiële problemen moeten stoppen, zij wordt nu uitgehuwelijkt. We zijn dus heel blij dat we een donateur voor Joyce gevonden hebben, zodat zij hopelijk straks haar eigen keuzes kan maken. Joyce start met 11 jaar in de 1e klas, maar het is nooit te laat om naar school te gaan.

-Joyce woont nu bij haar oma in huis, in het dorp, zodat ze niet intern op school hoeft te blijven.

-Joyce houdt van buiten spelen, veel speelgoed is er niet, maar met een stokje tekent ze bv een hinkelveld in het zand.

-Joyce wil graag dokter worden, ze heeft dus nog een lange weg te gaan.

Naam:        James Obondo Chege

Leeftijd:     9 jaar (26-10-2013)

Klas:          3  (Is half mei 2023 gestart op Winners Academy)

 

-James heeft 2 broers en 2 zusjes en is de op 1 na jongste in het gezin.

-Zijn moeder is een alleenstaande moeder.

Er is geen contact met de vader.

-Zijn moeder behoort tot de Luhya tribe en zijn vader tot de Kikuyu. Zijn moeder is ook vanwege werk naar deze regio gekomen. Ze verdient wat geld door mensen thuis te helpen met hun was.

Ze kan bijna niet geloven dat een andere tribe het mogelijk maakt dat haar zoon nu naar school kan, maar ook daarin maken we geen onderscheidt, we kijken echt naar wie er hulp kan gebruiken.

-Ze hebben geen familie woning, maar huren een huis.

-James denkt dat hij graag piloot wil worden.

James
James 1a
Emmanuel 1
Emmanuel

Naam:        Emmanuel Mumo (geen achternaam)

Leeftijd:     7 jaar (19-04-2016)

Klas:          Kleuterklas  (Is half mei 2023 gestart op Winners Academy)

 

-Emmanuel heeft een tweelingzusje Emmanuela, ze hebben nog 2 jongere zusjes.

-Zijn moeder is een alleenstaande moeder.

Er is geen contact met de vader en omdat hij zijn vader niet kent heeft hij ook geen achternaam (= de naam van de vader)

-Ze behoren tot de Kamba tribe en zijn moeder is naar deze regio gekomen om werk te vinden. Ze verdient wat geld door op het land te werken en mensen thuis te helpen met hun was.

-Ze hebben geen familie woning, ze wonen in een klein huisje, waar de eigenaar geen huur voor vraagt.

-Emmanuel vindt het leuk om te voetballen.

-Emmanuel wil graag chauffeur worden.